skip to Main Content

Na de nodige voorbereiding is op 26 maart 2014 opgericht de Stichting Promotie Eersel (SPE), gevestigd in Eersel.

Onder het motto “SAMEN STERK” hebben destijds de Ondernemersvereniging Content Eersel, de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Eersel en de VVV Eersel, thans genaamd Toeristisch Informatie Punt Eersel (TIP), het initiatief genomen tot oprichting van deze stichting.

In de stichtingsakte is de volgende doelstelling opgenomen …

  • Het op basis van samenwerking behouden, uitbouwen en promoten van een  gezellige, veilige, functionele en economisch renderende kern Eersel, met een brede variëteit van voorzieningen, activiteiten en evenementen, waar het prettig winkelen, recreëren, werken en wonen is;
  • Het bestendigen en vergroten van de binding van de bevolking van de kern Eersel met de consument gerichte ondernemers binnen de kern Eersel.
  • Het bewerkstelligen van een bruisende sfeer in de kern Eersel.
  • Het onderhouden/bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid voor particulieren en ondernemers in de kern Eersel in het algemeen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting initieert, entameert, regisseert en ondersteunt nieuwe initiatieven en ideeën. Zij behartigt geen belangen van de ondernemers, bewoners of bezoekers in de directe zin, maar staat voor het algemeen belang van de dorpskern Eersel. 

Back To Top